ویدئو کنفرانس

ردیف

عنوان سامانه

1

برای ورود به سامانه آموزشی lms اینجا کلیلک کنید

2

برای ورود به سامانه Railive  اینجا کلیلک کنید