آزمون از راه دور

آزمون از راه دور

ردیف عنوان آزمون تاریخ و ساعت آزمون ورود به سامانه
1 گزارش نویسی بخش انتقال

پیش آزمون 27 شهریور ساعت 8 الی 12

پس آزمون 29 شهریور ساعت 8 الی 12

ازمون مجدد 30 شهریور ساعت 8 الی 12

 

برای ورود به آزمون کلیک نمایید.