اطلاعیه 1

واحد آموزش مازندران در نظر داردد سمینار "آموزشی تاب اوری بانوان در اجتماع و خانواده "در تاریخ  12 شهریور ماه بصورت وبینار برگزار میگردد.مستدعی اس. . .

تاریخ : 04-06-1399

اطلاعیه 2

طی حکمی از سوی رئیس واحد آموزش مازندران آقای علی اصغر انتظاری به سمت سرپرست آموزشهای تخصصی و صلاحیت حرفه ای منصوب گردید.. . .

تاریخ : 03-06-1399

اطلاعیه 3

پنجمین نشست شورای موسسه در سال جاری، معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی، سرپرست دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو ،سرپرست موسسه، روس. . .

تاریخ : 20-05-1399