خبر

دوره آموزشی آشنایی ب. . .

تاریخ : 10-09-1399

news-pic
دوره آموزشی آشنایی با رله و حفاظت  از دوره های مجازی و متمرکز توانیر با اهداف دستیابی به انتخاب سیستم حفاظتی و رله متناسب با شبکه تحت پوشش از مورخ 99/9/3  با حضور استاد محترم و مجرب جناب آقا. . .

برگزاری دوره توانمند. . .

تاریخ : 10-09-1399

news-pic
 دوره ابزارهای توسعه و توانمند سازی منابع انسانی بصورت برخط برای شرکتهای صنعت آب و برق سمنان و توزیع برق مازندران از مورخ 11 آذر ماه توسط مدرس دکتر جواهری زاده تا تاریخ 22 آذر ماه در حال برگزاری . . .

برگزاری دوره آموزشی . . .

تاریخ : 28-08-1399

news-pic
اولین جلسه وبینار دوره آموزشی  حقوق و تعیین حریم منابع آب با کد 1528 وبه مدت 30 ساعت از  روز چهارشنبه مورخه 28آبان ماه1399 با حضور 97 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت های آب منطقه ای مازندران،. . .

یکصد و ششمین جلسه شو. . .

تاریخ : 28-08-1399

news-pic
یکصد و ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو دراستان مازندران به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق نکا  در 27 آبان ماه برگزار گردید.. . .

برگزاری دوره مدیریت . . .

تاریخ : 27-08-1399

news-pic
دوره مدیریت تعارض منافع در تاریخ 24 و 25 آبان ماه بصورت زنده با همکاری موسسه آموزش صنعت آب و برق و موسسه آموزش از راه دور بصورت کشوری برگزار گردید افرادی که موفق به حضور در دوره نشده اند میتوانند با . . .

برگزاری آزمون   تغیی. . .

تاریخ : 13-07-1399

news-pic
آزمون   تغییر حالت اشتغال نیروهای شرکتی شرکت های مدیریت تولید نیروی برق(نیروگاه ها)، روز پنجشنبه مورخ 10 مهرماه 99 بصورت سراسری در کشور برگزار گردید. موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق ،واحد آمو. . .