خبر

کرونا تمام نشده ،ما . . .

تاریخ : 01-06-1399

news-pic
  با توجه به شروع موج دوم ویروس کرونا و لزوم آگاهی بیشتر مدیران و کارکنان و به پیشنهاد موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق و تایید جناب آقای دکتر انجم شعاع، معاون محترم حقوقی، امور مجلس و پش. . .