خبر

تبادل تفاهم نامه همک. . .

تاریخ : 15-06-1400

news-pic
تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز رشد واحد های فناورصنعت آب وبرق شعبه مازندران ومرکز رشد واحد های فناوردانشگاه آزاد ساری براساس این تفاهم نامه هردو طرف زیست بوم فناوری ، همکاری لازم را در جهت ت. . .

نشست آموزشی با معاون. . .

تاریخ : 09-04-1400

news-pic
در این نشست آقای مهندس جان نثاری ضمن ابراز خرسندی از این واحد در جهت برگزاری کیفی دوره های آموزش و تخصصی آن مجموعه، از راه اندازی کارگاهها و آزمایشگاه های تخصصی در محل نیروگاه(نظیر کارگاه هیدرولیک، آز. . .

نشست تخصصی با مدیرا. . .

تاریخ : 09-04-1400

news-pic
در این نشست سرپرست محترم واحد آموزشی و پژوهشی مازندران،آقای دکتر خان محمدی ضمن اعلام ماموریتهای محوله ازسوی پژوهشگاه نیروبه این واحد ازهمکاری صمیمانه مسئولان نیروگاه نکا در برگزاری کیفی دوره های آموزش. . .

برگزاری آزمون متمرکز. . .

تاریخ : 04-03-1400

news-pic
آزمون متمرکز تغییر حالت اشتغال (به کار)شرکتهای توزیع نیروی برق مورخ 31 اردیبهشت ماه توسط این واحدآموزشی و پژوهشی با رعایت پروتکل های بهداشتی و اخذ مجوزهای لازم از ستاد مقابله با کرونا استانداری وعلوم. . .

حضور معاونین محترم ف. . .

تاریخ : 18-02-1400

news-pic
معاونین محترم فناوری و توسعه مدیریت و منابع جناب آقای مهندس مرجان مهر و دکتر پیرمراد در تاریخ 12 اردیبهشت ماه به همراه ریاست محترم واحد جهت بازدید از مکان های پیشنهادی در محل برق منطقه ای استان بمنظ. . .

جلسه فرهنگی برگزاری . . .

تاریخ : 21-01-1400

news-pic
  در راستای  نامه ارسالی دفتر امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو به مسئولین فرهنگی و دینی شرکتهای صنعت آب و برق استانها در خصوص برنامه فعالیتهای فرهنگی و دینی سال 1400، این واحد آموزشی، همچون سنو. . .