خبر

برگزاری آزمون   تغیی. . .

تاریخ : 13-07-1399

news-pic
آزمون   تغییر حالت اشتغال نیروهای شرکتی شرکت های مدیریت تولید نیروی برق(نیروگاه ها)، روز پنجشنبه مورخ 10 مهرماه 99 بصورت سراسری در کشور برگزار گردید. موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق ،واحد آمو. . .

جلسه آموزشی با مدیرع. . .

تاریخ : 02-07-1399

news-pic
در نشست رئیس واحد آموزشی و کارشناسان  آموزش مازندران با دکتر سپری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران، دکتر خانمحمدی ضمن تبریک سمت جدید دکتر سپری و آرزوی موفقیت برای ایشان به ارائه گزارشی در . . .

جلسه شورای هماهنگی و. . .

تاریخ : 15-06-1399

news-pic
تاکید نمایندگان مازندران بر حل مشکلات آب و برق مناطق محروم استان   راهکارهای برون رفت از مشکلات صنعت آب و برق مازندران در جلسه مشترک مجمع نمایندگان با شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در. . .

جلسه آموزشی با شرکت . . .

تاریخ : 04-06-1399

news-pic
جلسه ای با حضور مدیر آموزش شرکت توزیع برق مازندران و کارشناسان آموزش در محل واحد آموزش در خصوص چگونگی برگزاری دوره های آموزشی برگزار گردید.  . . .

کرونا تمام نشده ،ما . . .

تاریخ : 01-06-1399

news-pic
  با توجه به شروع موج دوم ویروس کرونا و لزوم آگاهی بیشتر مدیران و کارکنان و به پیشنهاد موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق و تایید جناب آقای دکتر انجم شعاع، معاون محترم حقوقی، امور مجلس و پش. . .