خبر

جلسه آموزشی با شرکت توزیع برق مازندران

تاریخ : 04-06-1399

news-pic

جلسه ای با حضور مدیر آموزش شرکت توزیع برق مازندران و کارشناسان آموزش در محل واحد آموزش در خصوص چگونگی برگزاری دوره های آموزشی برگزار گردید.