خبر

جلسه امور فرهنگی در خصوص ماه محرم

تاریخ : 02-06-1399

news-pic

جلسه ای با حضور مسئولین فرهنگی شرکتها در خصوص برگزاری دوره های ماه محرم در محل آموزش مازندران در مورخ 29 مرداد روز چهارشنبه برگزار گردید.