خبر

برگزاری آزمون ارتقاء شغلی توسط پژوهشگاه نیرو مرکزمازندران

تاریخ : 22-09-1401

news-pic
آزمون ارتقاء شغلی جهت شرکت توزیع نیروی مازندران در هفت رشته برنامه ریزی مهندسی،بهره برداری،مشترکین فنی،مشترکین غیر فنی،کارشناس رایانه،کارشناس مالی،کارشناس اداری به تعداد 67 نفر با هماهنگی مرکزآزمون پژوهشگاه در روز چهارشنبه مورخ 16/9/1401درمحل پژوهشگاه نیرومرکز مازندران شهر ساری برگزار گردید. خاطر نشان دارد سوالات آزمون در قالب یک دفترچه شامل سوالات عمومی و تخصصی که برای اولین بارتوسط حوزه ستادی پژوهشگاه نیرو طراحی و چاپ و آزمون توسط مرکز مازندران برگزار گردید.