خبر

برگزاری جلسه با مدیر عامل توزیع نیروی برق غرب مازندران

تاریخ : 29-04-1401

news-pic
متن خبر: جلسه آموزشی آقای دکتر خان محمدی رییس واحد آموزشی و پژوهشی مازندران به همراه آقای انتظاری مسئول آموزش صلاحیت حرفه ای و آقای کمالی نماینده دفتر آموزش غرب مازندران با آقای مهندس بابایی مدیر عامل و مهندس عمرانی معاون منابع انسانی و آقای حسینی معاون مالی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در تاریخ 28/4/1401 در محل نوشهر برگزار گردید. ابتدای جلسه آقای دکتر خان محمدی ضمن تبریک به آقای مهندس بابایی بابت انتصاب به مدیر عاملی شرکت، به اهمیت موضوع آموزش و توازن برگزاری دوره های آموزشی برای کلیه کارکنان رکلیه فصول سال و بحث ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای منابع انسانی پیمانکاران صنعت آب و برق و لزوم اجرای آن و تاکید بر پیش بینی 30 ساعت آموزش مهارت افزایی متناسب بانیاز شغل و فناوری روز و ارزیابی صلاحیت حرفه ای اشاره کرد. سپس آقای مهندس بابایی ضمن خیر مقدم بر لزوم آموزش کاربردی و اثربخش کارکنان تاکید نمودن. موارد مطروحه در این جلسه به قرار ذیل می باشد. ١) تفاهم نامه همکاری همه جانبه با شرکت توزیع برق غرب استان مازندران ٢) تاکید مهندس بابایی مدیر عامل شرکت مبنی بر آموزشهای کاربردی و اثربخش 3)پیش بینی آموزش پیمانکاران بمدت ٣٠ ساعت در راستای صلاحیت حرفه ای 4)همکاری تنگاتنگ با پژوهشگاه نیرو در امر آموزش ،پژوهش، و حمایت از شرکت‌های فناوری و دانش بنیان 5)تثبیت سایت شبکه توزیع هوایی جهت تربیت نیروهای ماهر و کارآمد در شغل سیمبان . 6) امضاء تفاهم نامه پارک علم و فناوری و مرکز رشد فی مابین شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران و واحد آموزشی و پژوهشی مازندران