خبر

برگزاری دوره آموزشی شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

تاریخ : 25-04-1401

news-pic
دوره آموزشی شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی به صورت حضوری با تدریس آقای دکتر دکتر فدایی تهرانی (ریاست مرکز آموزش های تخصصی و صلاحیت حرفه ای صنعت آب و برق ) وبا حضورمعاونین،مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکتهای صنعت آب و برق از استانهای خراسان شمالی،گلستان،سمنان و مازندران در تاریخ 14/4/1401 در محل مجتمع آموزشی ورفاهی بانک ملت شهرمحمود آباد برگزار گردید. ابتدای جلسه آقای دکتر خان محمدی ضمن خیر مقدم به مدعوین، به اهمیت موضوع ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای منابع انسانی پیمانکاران صنعت آب و برق و لزوم اجرای آن اشاره کردند و ازحضور آقای مهندس مظفری ریاست انجمن صنفی پیمانکاران برق کشوردرجلسه تشکر کردند.سپس آقای دکتر فدائی‌تهرانی، رئیس مرکز آموزش‌های تخصصی و صلاحیت حرفه‌ای وزارت نیرو، با استناد به مقررات و بخشنامه‌های ابلاغی، راهبردها و برنامه‌های پیاده‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای درسال 1401 را بیان نمودند. وی به لزوم ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای مشاغل فني و تخصصي نيروي انساني پيمانکار در صنعت آب و برق و برنامه‌ریزی برای ارتقاء شایستگی‌های ایشان نیزاشاره کردند. شایان ذکر است درادامه دوره جناب آقای دکتر فدایی ریاست مرکز و آقای مهندس رستگارنیا معاون آموزش و آقای فاتحی پیکانی رئیس اداره آموزش مرکز آموزشهای تخصصی و صلاحیت حرفه ای وزارت نیرو به سوالات مرتبط مخاطبین دوره جهت شروع و پیاده سازی فرایند ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای با اولویت مشاغل فنی و تخصصی نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکار و رفع ابهامات مطرح شده در این زمینه پاسخ دادند.