خبر

نشست تخصصی با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

تاریخ : 13-04-1401

news-pic
جلسه ای با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مازندران جناب آقای مهندس باقری و معاونین ایشان در خصوص " استفاده از ظرفيت‌هاي واحد آموزشی و پژوهشی مازندران برای پیاده سازی طرح مهارت آموزی اشتغال محور و معرفی شرکتهای دانش بنیان " در روز شنبه مورخ 11 تیرماه 1401در محل دفتر جلسه اداره کار تعاون ،کار برگزار شد. در ابتداي جلسه آقای دکتر خان محمدی، رئیس واحد آموزشی و پژوهشی مازندران- پژوهشگاه نیرو به ارائه برنامه‌هایی جهت پیاده‌سازی طرح مهارت آموزی اشتغال محور با تاکید بر توانمندسازی نیروی انسانی در شرکتهای پیمانکاری تحت پوشش شرکتهای صنعت آب و برق پرداختند و کمک به حل مشکل بیکاری، افزایش اشتغال زایی در شرکتهای پیمانکاری صنعت آب و برق و افزایش خزانه مهارتی را از مزایای اجرای طرح مهارت اشتغال محور دانستند. در ادامه آقای مهندس باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران فعاليت‌ها و قابليت‌هاي اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تشریح و بیان نمودند از آنجایی که در سال 1401 آن اداره مکلف به ایجاد 53000 سهمیه اشتغال در استان مازندران میباشد ، ارائه طرح فوق را بسیار ارزشمند تلقی نموده و کمیته اشتغال آن اداره را مسئول پیگیری موضوع فوق معرفی نمودند تا با ارتباط و همکاری تنگاتنگ با واحد آموزشی و پژوهشی مازندران به اجرای گسترده طرح فوق در وزارت نیرو و در نهایت تسری آن به وزارت نفت و صمت بپردازند. در پایان مهندس باقری از تلاشهای واحد آموزشی و پژوهشی مازندران-پژوهشگاه نیرو در ارائه آموزشهای مهارتی و طرح فوق تقدیر و تشکر بعمل آوردند.