خبر

جلسه آموزشی و پژوهشی با شرکت دانش بنیان مهندسی فرحان نیرو

تاریخ : 24-01-1401

news-pic
در راستای تحقق شعار امسال و جذب شرکتهای دانش بنیان ، جلسه ای در مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ در واحد آموزشی و پژوهشی مازندران با حضور ریاست و همکاران مرکز رشد مازندران با مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان مهندسی فرحان نیرو برگزار گردید.محورهای اصلی این جلسه به شرح ذیل می باشد. ۱) ارائه توضیحات در خصوص نحوه استقرار شرکتها در مرکز رشد مازندران ۲)همکاری در برگزاری وبینار و دوره های آموزشی تخصصی ۳) اعلام آمادگی و بسترسازی مناسب این مرکز مبنی بر هموارنمودن مسیر شرکتهای دانش بنیان در جهت رفع مشکلات حوزه آب و برق ۴) ارائه خدمات و محصولات این شرکت به این مرکز با توجه به اولویتهای صنعت برق کشور ۵) حضور فعال شرکت به عنوان شتابدهنده در این مرکز