خبر

تبادل تفاهم نامه همکاری

تاریخ : 15-06-1400

news-pic
تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز رشد واحد های فناورصنعت آب وبرق شعبه مازندران ومرکز رشد واحد های فناوردانشگاه آزاد ساری براساس این تفاهم نامه هردو طرف زیست بوم فناوری ، همکاری لازم را در جهت توسعه فناوریهای موردنیاز صنعت آب وبرق انجام خواهند داد واز تمام ظرفیتهای خود چه سخت افزاری وچه نرم افزاری جهت رشد شرکتهای نوپا وفعال در حوزه صنعت آب وبرق استفاده خواهند کرد. در بخشی دیگراز سخنان در این نشست : مدیر محترم مرکز رشد دانشگاه آزادساری (جناب آقای دکتر قربانی ) ضمن لزوم حمایت های مالی ومعنوی از شرکتهای فناور با تاکید بر راه اندازی سرای نوآوری ( در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلند مدت ) ، که شتابدهنده ها ، مراکز رشد وپارک های علم وفن آوری از شاخص های آن می باشد، را گامی بلند ونو در جهت شکوفایی این مراکز دانست. سرپرست محترم واحد آموزشی وپژوهشی مازندران ( جناب آقای دکتر خان محمدی ) ضمن ابراز خرسندی از مورد فوق ، ابراز داشتند تعامل این همکاریها می تواند تضمین کننده این باشد که مراکز رشد یک عامل سوق دهنده و پیشران جهت تحقق اهداف و ماموریت های سازمان و اجابت نمودن انتظارات مدیران رده عالی وزارت نیرو می باشد. ایشان افق وآینده مراکز رشد را تجاری سازی این مراکز اعلام نمود وتاکید فرمودند با توجه به پتانسیل وظرفیتهای موجود محیطی منطقه بتوان موجبات ایجاد شغل و رشد درآمد را فراهم کرد که همانا هدف اصلی مراکز رشد یعنی افزایش ثروت ملی می باشد. در ادامه نیز مدیر و مسول محترم جذب وپذیرش مرکز رشد مازندران در خصوص چگونگی همکاری ونحوه ایجاد زیرساخت های مشترک این مراکزسخنرانی را ایراد نمودند.