خبر

نشست آموزشی با معاونت منابع انسانی و مدیران آموزش شرکت مدیریت تولید برق نکا

تاریخ : 09-04-1400

news-pic
در این نشست آقای مهندس جان نثاری ضمن ابراز خرسندی از این واحد در جهت برگزاری کیفی دوره های آموزش و تخصصی آن مجموعه، از راه اندازی کارگاهها و آزمایشگاه های تخصصی در محل نیروگاه(نظیر کارگاه هیدرولیک، آزمایشگاه سیمولاتور، آزمایشگاه plcو ...) خبر داد. در ادامه آقای دکتر خان محمدی ضمن تشکر از همکاری بی دریغ آن مجموعه در هم افزایی دوره های آموزشی، از تعامل آموزشی با آن مجموعه در رابطه با آموزش دوره های خاص خبر داد.