خبر

نشست تخصصی با مدیران ارشد شرکت مدیریت تولید برق نکا

تاریخ : 09-04-1400

news-pic
در این نشست سرپرست محترم واحد آموزشی و پژوهشی مازندران،آقای دکتر خان محمدی ضمن اعلام ماموریتهای محوله ازسوی پژوهشگاه نیروبه این واحد ازهمکاری صمیمانه مسئولان نیروگاه نکا در برگزاری کیفی دوره های آموزشی قدردانی نمود و خواستار همکاری آن مجموعه در راه اندازی مرکز رشد این واحد با در اختیار قرار دادن ظرفیتها و امکانات سخت افزاری و کارگاهی آن مجموعه شد و ابراز امیدواری نمود که با معرفی شرکتهای فناور در خصوص ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی سبب کاهش هزینه و افزایش راندمان تولید ان شرکت گردد. جناب اقای مهندس نعمتی، مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق نکا نیز با ابراز خرسندی از ماموریت جدید این واحد با توجه به چالش صنعت برق در تولید علم و نوآوری منطقه، از راه اندازی قطب انرژی در مکان نیروگاه در جهت افزایش کارایی مرکز رشد این واحد قول همکاری و مساعدت داد.