خبر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

تاریخ : 20-11-1399

news-pic

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با انواع حریم با حضور استاد دکتر حسن شکوهنده،

مدیر گروه برق و نیروگاه واحد آموزشی مازندران، دکتر رزاقی، دلیل برگزاری دوره را آشنایی با آخرین قوانین ابلاغ شده شرکت توانیردر زمینه حریم شبکه های توزیع برق جهت کارشناسان فنی و حقوقی شرکت توزیع نیروی برق مازندران اعلام نمودند.