خبر

تقدیر از برگزیدگان فرهنگی واحد آموزشی مازندران

تاریخ : 20-10-1399

news-pic

در راستای پاسداشت و ارج نهادن به امور فرهنگی و دینی،  ازسه تن از کار کنان واحد آموزشی مازندران با اهدای لوح تقدیر و هدایای نقدی، تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم از آقایان جعفری و قربان نژاد(مسابقه کتابخوانی غدیر) و آقای براری(خادم مراسم فرهنگی و دینی) تقدیر و تشکر بعمل آمد.