خبر

دوره آموزشی آشنایی با رله و حفاظت-مجازی برخط

تاریخ : 15-09-1399

news-pic

دوره آموزشی آشنایی با رله و حفاظت(گروه دوم)  از دوره های مجازی و متمرکز توانیر با اهداف دستیابی به انتخاب سیستم حفاظتی و رله متناسب با شبکه تحت پوشش از مورخ 99/9/12  با حضور استاد محترم و مجرب جناب آقای دکتر حسن شکوهنده جهت کارکنان محترم شرکتهای توزیع نیروی برق در حال برگزاری و انجام می باشد.