خبر

برگزاری دوره آموزشی بهره برداری و مدیریت پیشرفته توزیع انرژی الکتریکی

تاریخ : 15-09-1399

news-pic

 دوره آموزشی بهره برداری و مدیریت پیشرفته توزیع انرژی الکتریکی با حضور استاد مجرب جناب آقای دکتر رضا دشتی(عضو هیات علمی دانشگاه علم صنعت) به مدت 48 ساعت بااهداف:

  • طراحی و توسعه شبکه های خودکار توزیع انرژی الکتریکی
  • بهره برداری سیستمهای اتوماسیون و مدیریت توزیع انرژی الکتریکی نسل سوم و چهارم  

با همکاری گروه برق واحد آموزشی مازندران در حال برگزاری می باشد.