خبر

دوره آموزشی آشنایی با رله و حفاظت در شرکتهای توزیع نیروی برق

تاریخ : 10-09-1399

news-pic

دوره آموزشی آشنایی با رله و حفاظت  از دوره های مجازی و متمرکز توانیر با اهداف دستیابی به انتخاب سیستم حفاظتی و رله متناسب با شبکه تحت پوشش از مورخ 99/9/3  با حضور استاد محترم و مجرب جناب آقای دکتر حسن شکوهنده جهت کارکنان محترم شرکتهای توزیع نیروی برق در حال برگزاری و انجام می باشد.