خبر

برگزاری دوره توانمند سازی منابع انسانی

تاریخ : 10-09-1399

news-pic

 دوره ابزارهای توسعه و توانمند سازی منابع انسانی بصورت برخط برای شرکتهای صنعت آب و برق سمنان و توزیع برق مازندران از مورخ 11 آذر ماه توسط مدرس دکتر جواهری زاده تا تاریخ 22 آذر ماه در حال برگزاری می باشد.