خبر

برگزاری دوره آموزشی  حقوق و تعیین حریم منابع آب

تاریخ : 28-08-1399

news-pic

اولین جلسه وبینار دوره آموزشی  حقوق و تعیین حریم منابع آب با کد 1528 وبه مدت 30 ساعت از  روز چهارشنبه مورخه 28آبان ماه1399 با حضور 97 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت های آب منطقه ای مازندران، لرستان ،یزد، خراسان شمالی و اصفهان با نظارت گروه آب و محیط زیست واحد آموزش صنعت آب و برق مازندران