خبر

یکصد و ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو دراستان مازندران -27 آبان ماه

تاریخ : 28-08-1399

news-pic

یکصد و ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو دراستان مازندران به میزبانی شرکت مدیریت تولید برق نکا  در 27 آبان ماه برگزار گردید.