خبر

برگزاری دوره مدیریت تعارض منافع

تاریخ : 27-08-1399

news-pic

دوره مدیریت تعارض منافع در تاریخ 24 و 25 آبان ماه بصورت زنده با همکاری موسسه آموزش صنعت آب و برق و موسسه آموزش از راه دور بصورت کشوری برگزار گردید

افرادی که موفق به حضور در دوره نشده اند میتوانند با مراجعه به سامانه آموزش از راه دور (در صورت معرفی توسط شرکت )در دوره فوق که ازتاریخ 24 آبان تا 2 آذر برگزار میگردد شرکت نمایند.