حضور معاونین محترم فناوری و توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه نیرو در برق منطقه ای مازندران و گلستان
news-pic

تاریخ : 18-02-1400

جلسه فرهنگی برگزاری دوره های آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان
news-pic

تاریخ : 21-01-1400

برگزاری آزمون ارتقاء شغلی کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا
news-pic

تاریخ : 02-12-1399

برگزاری آزمون ارتقاء شغلی کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا
news-pic

تاریخ : 02-12-1399

برگزاری گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی
news-pic

تاریخ : 21-11-1399

برگزاری دوره مجازی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار جهت کارکنان نیروگاه شهید سلیمی نکا
news-pic

تاریخ : 20-11-1399