دوره هاي مصوب نظام جامع

برای دریافت فایل دوره بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید

ردیف

 

عنوان دوره

 

دریافت فایل

1

دوره های آموزشی عمومی و سرفصل ها

برای دریافت فایل کلیک نمایید

2 دوره های آموزشی تخصصی و سرفصل ها

برای دریافت فایل  کلیک نمایید

3

دوره های آموزشی از راه دور

برای دریافت فایل  کلیک نمایید