درباره ما

موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق

صنعت آب و برق به عنوان یکی از مهمترین صنایع زیر ساختی کشور، نقش اساسی را در توسعه یافتگی کشور بر عهده دارد. در سه دهه اخیر این صنعت از رشد کمی و کیفی قابل توجهی برخوردار شده است. نصب نیروگاه ها، بنای سدهای عظیم، توسعه خطوط انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، شبکه های آبیاری و زهکشی، توسعه خطوط آبرسانی شرب و شبکه های جمع آوری فاضلاب و همچنین توسعه تصفیه خانه های آب و فاضلاب همگی موید روند روز افزون این صنعت است.در این حرکت رشد یابنده، ارائه آموزش های مهارتی و شغلی توسط مراکز آموزشی وزارت نیرو نقش اساسی و شفاف و گویا داشته است. مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو در سال 1359 با آغاز فعالیت ستاد سازندگی و آموزش معنا یافت. این ستاد با گسترش و توسعه مراکز آموزشی ، هم اکنون با نام موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق به عنوان یکی از ارکان مهم ارائه خدمات آموزش ضمن خدمت کارکنان صنعت آب و برق کشور در رده ها و سطوح مختلف تخصصی و مدیریتی بوده و همواره با توجه و حمایت مدیران وزارت نیرو، خدمات پشتیبانی آموزشی ارزنده ای در صنعت داشته است. این موسسه با تجمیع آموزشهای تخصصی صنعت و تمرکز برنامه ریزی توانسته به ویژه در دهه اخیر، به لحاظ کمی و کیفی نیازهای آموزشی صنعت آب و برق را تامین نماید. واحد آموزشی مازندران بعنوان یکی از واحدهای وابسته موسسه مذکور در تیر ماه سال 1379 با نام سازمان سازندگی و آموزش شروع به فعالیت نموده و از آبان ماه 1379 به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای علمی- کاربردی و تامین نیروهای ماهر و خبره دانشی صنعت آب و برق به فعالیتهای تخصصی خود ادامه می دهد. واحد آموزشی مازندران از طریق ارائه آموزش های تخصصی و کاربردی، آموزشهای بین الملل، آموزشهای ضمن خدمت کارکنان صنعت آب و برق و آموزشهای مجازی در جهت ماموریت خود گام بر می دارد و ماموریت اصلی خود را تدوین و انتقال دانش کاربردی و فناوری روز و ارتقاء مهارت مورد نیاز صنعت آب و برق می داند


: ارتباط با ما

دفتر ریاست :  33113176 -011

مالی، اداری و پشتیبانی : 33105752-011

خدمات آموزشی : 33105077-011

آموزشهای تخصصی و صلاحیت حرفه ای : 33105271-011

امور آموزش کوتاه مدت – گروه مدیریت، اداری و مالی : 33106116-011

امور آموزش کوتاه مدت – گروه برق و نیروگاه : 33106142 -011

امور آموزش الکترونیکی :  33106116-011

دورنگار : 33116142-011

تلفنخانه: 33207542-011 , 33105116-011


: آدرس

مازندران - ساری - بلوار طالقانی - خیابان دانش کوچه هفتم جنب میدان معلم پلاک 33 موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق واحد آموزشی مازندران - صندوق پستی: 43585-48177