رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

اطلاعیه 1

اطلاعیه برگزاری سمینار تاب آوری در اجتما...

تاریخ : 04-06-1399

اطلاعیه 2

انتصاب...

تاریخ : 03-06-1399

اطلاعیه 3

نشست شورای موسسه آموزش‌های تخصصی صنعت آب...

تاریخ : 20-05-1399

جلسه شورای هماهنگی وزارت نیرو با مج...

news-pic
تاکید نمایندگان مازندران بر حل مشکلات آب و برق مناطق محروم استان   راهکارهای برون رفت از مشکلات صنعت آب و برق مازندران در جلسه مشترک مجمع نمایندگان با شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در...

جلسه آموزشی با شرکت توزیع برق مازند...

news-pic
جلسه ای با حضور مدیر آموزش شرکت توزیع برق مازندران و کارشناسان آموزش در محل واحد آموزش در خصوص چگونگی برگزاری دوره های آموزشی برگزار گردید.  ...

جلسه امور فرهنگی در خصوص ماه محرم...

news-pic
جلسه ای با حضور مسئولین فرهنگی شرکتها در خصوص برگزاری دوره های ماه محرم در محل آموزش مازندران در مورخ 29 مرداد روز چهارشنبه برگزار گردید....