رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

اطلاعیه 1

برگزاری دوره آموزشی فرهنگی در ماه محرم...

تاریخ : 20-05-1400

اطلاعیه 2

اطلاعیه برگزاری سمینار تاب آوری در اجتما...

تاریخ : 04-06-1399

اطلاعیه 3

انتصاب...

تاریخ : 03-06-1399

ثبت نام امریه سربازی...

news-pic
جهت ثبت نام امریه سربازی در وزارت نیرو به سایت https://amriyeh.moe.gov.ir/ مراجعه فرمایید....

جلسه توسعه و نظارت بر آموزش و پیگ...

news-pic
جلسه دکتر خان محمدی با مدیر عامل محترم شرکت توزیع غرب مازندران جهت توسعه و نظارت بر آموزش و پیگیری بند ز تبصره 15 قانون بودجه 1400...

نشست آموزشی واحد آموزشی و پژوهشی ما...

news-pic
این نشست صمیمانه با حضور دکتر خان محمدی و مسئولین آموزش این واحد با معاون محترم منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق سمنان جناب مهندس یغمایی و همکاران آموزش آن شرکت در تاریخ 4/8/1400برگزار شد. در این ج...