رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

اطلاعیه 1

برگزاری دوره آموزشی فرهنگی در ماه محرم...

تاریخ : 20-05-1400

اطلاعیه 2

اطلاعیه برگزاری سمینار تاب آوری در اجتما...

تاریخ : 04-06-1399

اطلاعیه 3

انتصاب...

تاریخ : 03-06-1399

جلسه توسعه و نظارت بر آموزش و پیگ...

news-pic
جلسه دکتر خان محمدی با مدیر عامل محترم شرکت توزیع غرب مازندران جهت توسعه و نظارت بر آموزش و پیگیری بند ز تبصره 15 قانون بودجه 1400...

نشست آموزشی واحد آموزشی و پژوهشی ما...

news-pic
این نشست صمیمانه با حضور دکتر خان محمدی و مسئولین آموزش این واحد با معاون محترم منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق سمنان جناب مهندس یغمایی و همکاران آموزش آن شرکت در تاریخ 4/8/1400برگزار شد. در این ج...

تبادل تفاهم نامه همکاری...

news-pic
تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز رشد واحد های فناورصنعت آب وبرق شعبه مازندران ومرکز رشد واحد های فناوردانشگاه آزاد ساری براساس این تفاهم نامه هردو طرف زیست بوم فناوری ، همکاری لازم را در جهت ت...