رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

اطلاعیه 1

برگزاری دوره آموزشی فرهنگی در ماه محرم...

تاریخ : 20-05-1400

اطلاعیه 2

اطلاعیه برگزاری سمینار تاب آوری در اجتما...

تاریخ : 04-06-1399

اطلاعیه 3

انتصاب...

تاریخ : 03-06-1399

جلسه آموزشی و پژوهشی با شرکت دانش ب...

news-pic
در راستای تحقق شعار امسال و جذب شرکتهای دانش بنیان ، جلسه ای در مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ در واحد آموزشی و پژوهشی مازندران با حضور ریاست و همکاران مرکز رشد مازندران با مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان مهندسی ف...

یکصد و نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی ...

news-pic
جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق مازندران با حضور مدیران عامل شرکتهای تابعه وزرات نیرو به میزبانی پژوهشگاه نیرو-واحد آموزشی و پژوهشی مازندران در ساری برگزار شد. در ابتدا دکتر خان محمدی رییس و...

ثبت نام امریه سربازی...

news-pic
جهت ثبت نام امریه سربازی در وزارت نیرو به سایت https://amriyeh.moe.gov.ir/ مراجعه فرمایید....