رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

نشست آموزشی، پژوهشی و صلاحیت حرفه ا...

news-pic
در تاریخ 26 بهمن ماه 1401 در محل پژوهشگاه نیرو، مرکز مازندران نشستی با حضور رئیس کانون پیمانکاران برق کشورآقای مهندس مظفری آموزشی، پژوهشی و صلاحیت حرفه ای با هدف مهارت محوری و اشتغال زایی برگزار گردید...

نشست تخصصی مرکز پژوهشگاه نیرو مازند...

news-pic
نظر به اهمیت آموزش مهارت افزایی نیروی انسانی شرکتهای پیمانکاری و اهمیت اجرای طرح پیاده سازی ارزیابی صلاحیت حرفه ای ،مرکزپژوهشگاه نیرو مازندران نشست تخصصی آموزش در بخش صلاحیت حرفه ای با مدیرعامل و مع...

برگزاری آزمون ارتقاء شغلی توسط پژوه...

news-pic
آزمون ارتقاء شغلی جهت شرکت توزیع نیروی مازندران در هفت رشته برنامه ریزی مهندسی،بهره برداری،مشترکین فنی،مشترکین غیر فنی،کارشناس رایانه،کارشناس مالی،کارشناس اداری به تعداد 67 نفر با هماهنگی مرکزآزمون پژ...