رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

اطلاعیه 1

برگزاری دوره آموزشی فرهنگی در ماه محرم...

تاریخ : 20-05-1400

اطلاعیه 2

اطلاعیه برگزاری سمینار تاب آوری در اجتما...

تاریخ : 04-06-1399

اطلاعیه 3

انتصاب...

تاریخ : 03-06-1399

تبادل تفاهم نامه همکاری...

news-pic
تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز رشد واحد های فناورصنعت آب وبرق شعبه مازندران ومرکز رشد واحد های فناوردانشگاه آزاد ساری براساس این تفاهم نامه هردو طرف زیست بوم فناوری ، همکاری لازم را در جهت ت...

نشست آموزشی با معاونت منابع انسانی ...

news-pic
در این نشست آقای مهندس جان نثاری ضمن ابراز خرسندی از این واحد در جهت برگزاری کیفی دوره های آموزش و تخصصی آن مجموعه، از راه اندازی کارگاهها و آزمایشگاه های تخصصی در محل نیروگاه(نظیر کارگاه هیدرولیک، آز...

نشست تخصصی با مدیران ارشد شرکت مدی...

news-pic
در این نشست سرپرست محترم واحد آموزشی و پژوهشی مازندران،آقای دکتر خان محمدی ضمن اعلام ماموریتهای محوله ازسوی پژوهشگاه نیروبه این واحد ازهمکاری صمیمانه مسئولان نیروگاه نکا در برگزاری کیفی دوره های آموزش...