رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

اطلاعیه 1

برگزاری دوره آموزشی فرهنگی در ماه محرم...

تاریخ : 20-05-1400

اطلاعیه 2

اطلاعیه برگزاری سمینار تاب آوری در اجتما...

تاریخ : 04-06-1399

اطلاعیه 3

انتصاب...

تاریخ : 03-06-1399

برگزاری جلسه با مدیر عامل توزیع نیر...

news-pic
متن خبر: جلسه آموزشی آقای دکتر خان محمدی رییس واحد آموزشی و پژوهشی مازندران به همراه آقای انتظاری مسئول آموزش صلاحیت حرفه ای و آقای کمالی نماینده دفتر آموزش غرب مازندران با آقای مهندس بابایی مدیر ع...

برگزاری دوره آموزشی شناخت صلاحیت حر...

news-pic
دوره آموزشی شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی به صورت حضوری با تدریس آقای دکتر دکتر فدایی تهرانی (ریاست مرکز آموزش های تخصصی و صلاحیت حرفه ای صنعت آب و برق ) وبا حضورمعاونین،مدیران و کارشناسان مناب...

نشست تخصصی ریاست واحد آموزشی وپژوهش...

news-pic
نشست تخصصی ریاست واحد آموزشی وپژوهشی مازندران با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان جناب آقای دکتر موسوی تاکامی در روز سه شنبه مورخ 1401/3/17 در محل شرکت برق برگزار گردید.در این جلسه آقای ...