رویدادها

​اطلاعیه

اطلاعیه بیشتر

​​​​​​​​سامانه های آموزشی

نشست مرکز رشد مازندران با شرکت فناو...

news-pic
نشست مرکز رشد مازندران با شرکت فناور تیوان با حضور آقای دکتر طاهری فر، مشاور محترم رئیس پژوهشگاه نیرو در روز چهارشنبه مورخ 24 اسفند 1401 در این جلسه مهندس رهبر مدیرعامل شرکت فناور تیوان ضمن معرفی شر...

نشست آموزشی، پژوهشی و صلاحیت حرفه ا...

news-pic
در تاریخ 2 بهمن ماه 1401 در محل پژوهشگاه نیرو، مرکز مازندران نشستی با حضور رئیس کانون پیمانکاران برق کشورآقای مهندس مظفری آموزشی، پژوهشی و صلاحیت حرفه ای با هدف مهارت محوری و اشتغال زایی برگزار گردید....

نشست تخصصی مرکز پژوهشگاه نیرو مازند...

news-pic
نظر به اهمیت آموزش مهارت افزایی نیروی انسانی شرکتهای پیمانکاری و اهمیت اجرای طرح پیاده سازی ارزیابی صلاحیت حرفه ای ،مرکزپژوهشگاه نیرو مازندران نشست تخصصی آموزش در بخش صلاحیت حرفه ای با مدیرعامل و مع...